65j

     Hotline : 

    Usluge Pravnim Licima

    • Kreditni Poslovi sa Pravnim LicimaBOC Srbija pru?a korporativnim klijentima veliki broj usluga uklju?uju?i bilateralne i sindicirane zajmove, kao i zajmove na osnovu kontra-garancija od strane Bank of China.

    Corporate Service

    • Corporate Loan FacilityBOC Serbia provides corporate customer with wide range of loan services including bilateral loan, Syndicated Loan and loan facility against counter guarantee issued by the Bank in China.

    Online Banking

    O Nama

    Bank of China Srbija, akcionarsko dru?tvo Beograd

    Adresa: Bulevar Zorana ?in?i?a 2a, 11070 Beograd

    Tel: +381 11 6351 000

    Email: service.rs@www.huangguanzhiying.com

    About Us

    Bank of China Srbija,
    akcionarsko dru?tvo Beograd

    Address: Bulevar Zorana ?in?i?a 2a, 11070 Beograd

    Tel: +381 11 6351 000

    Email: service.rs@www.huangguanzhiying.com

    65j原创 | 65j平台 |